Editorial Team

Editor-in-chief

Lauma Mellēna-Bartkeviča

Scientific editor (current issue)

Jānis Kudiņš

Editorial Board

Lauma Mellēna-Bartkeviča (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Anda Beitāne (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Valdis Bernhofs (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Mārtiņš Boiko (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Lolita Fūrmane (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Baiba Jaunslaviete (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Kevins K. Kārnss (Kevin C. Karnes; Emorija Universitāte, Atlanta)
Jānis Kudiņš (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Helmūts Loss (Helmut Loos, Leipcigas Universitāte)
Jānis Torgāns (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Audrone Žuraitīte (Audronė Žiūraitytė; Lietuvas mūzikas un teātra akadēmija)