ORGANIZATION LATVIJAS SKAŅRAŽU KOPA (1923–1939) AND COPYRIGHT PROTECTION

Authors

  • Laura Švītiņa

DOI:

https://doi.org/10.0000/6hf16t16

Keywords:

music life, nonprofit association, composers` society, copyright, collective copyright management

Abstract

The article is based on research of documents of the organization Latvijas Skaņražu kopa (Composers' Society of Latvia or CSL), mostly found in the Latvian State History Archive of Latvian National Archive, the Memorial Room of Jāzeps Vītols in the Latvian Academy of Music, the Latvian National Library and the Museum of Literature and Music. The first-time study of the organization’s archive is important in order to obtain first-hand knowledge, therefore, the aim of this article is to publish new information on this organization and its activities, paying particular attention to the activities related to the improvement of composers’ economic and social situations and the protection of their copyrights.

Supporting Agencies
National Research Program Latvian Culture – a Resource for the Development of the Country administrated by the Latvian Scientific Council and financially supported by the project CARD (Culture Capital as a Resource for Sustainable Development of Latvia/CARD; Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003), sub-project Music Culture in Latvia in the 1920s and 1930s, and the second half: overlooked processes, issues, problems implemented by Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LNA LVVA) 6479. fonds

Mūzikas un dziedāšanas biedrības 183.–189. lieta par Latvijas Skaņražu kopu.

'212. lieta par Latvju komponistu biedrību.

'244.–245. lieta par Neatkarīgo komponistu biedrību.

Statūti biedrībai Latvijas Skaņražu kopa (1924), Rīga.

Statūti biedrībai Latvijas Skaņražu kopa = “SKO” Statuts de l’Association des Compositeurs de Lettonie (1938), Rīga.

Emīla Melngaiļa klade (RTMM 212026/2).

Latvijas Skaņražu kopas (LSK) protokoli (nekategorizēts).

E. Melngaiļa vēstule J. Vītolam. Rokraksta kopija, LF-5793

Autora tiesību likums. Valdības Vēstnesis, 1937, Nr. 103.

Likums par radiofonu autoru honorāru tarifiem. Valdības Vēstnesis, 1937, Nr. 107.

Latvijas Rakstu un mākslas kameras autoru honorāru tarifi. Valdības Vēstnesis, 1939, Nr. 219.

Likums par Latvijas Rakstu un mākslas kameru. Valdības Vēstnesis, 1938, Nr. 102.

Noteikumi par Latvijas Rakstu un mākslas kameras pārstāvību rakstu un mākslas darbu autoriem un izdevniecībām. Valdības Vēstnesis, 11.08.1939, Nr. 179.

A. Skaņražu autortiesības. Mūzika, 1925, Nr. 3, 116–117.

Cīrulis, Jānis. Jāņa Mediņa jauno dziesmu vakarā. Latvis, 1929, Nr. 2415, 6.

K. Rīgas radiofona 4 gadu pastāvēšanas jubileja. Radiofona Programmas, Nr. 45.

Kamdēļ radiofonā nedzied mūsu komponistu dziesmu? Teātra Nedēļa, 1929, Nr. 1, 11.

Koncertu rīkotāju ievērībai. Mūzikas Apskats, 1936, Nr. 12, 34.

Latvju mākslas aģentūra. Raksti un Māksla, 1940, Nr. 1, 88.

Vītols, Jāzeps. Atmiņas par Jurjānu Andreju. Burtnieks, 1931, Nr. 1, 56.

Būmanis, Aleksandrs. (1928). Likums par autora tiesībām (Kr. Lik. Kop. 10. Sēj. 1.d., 695.1.-695.75.p.): Tulkojums ar senata paskaidrojumiem. Rīga: A. Gulbis.

Čaks, Aleksandrs (1994). Latvju mākslas aģentūra. Kopotie raksti, 3. sējums. Rīga: Zinātne, 502–503.

Dommann, Monika. (2019). Authors and Apparatus: A Media History of Copyright. Tulkojusi Sarah Pybus. Ithaca: Cornell University Press.

Janušauskaitė, Kristina. (2010). Protection of IP Rights in the Baltic Countries: Retrospective Observations and the Current Infrastructure. In Implementation of the EU Enforcement Directive in the Baltic Countries, 1st ed. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH. https://www.jstor.org/stable/j.ctv941sj9.6.

Pisuke, Heiki. (2002). Building a National Intellectual Property Protection System: Some Issues Concerning Copyright and Related Rights in Estonia. In Scandinavian Studies in Law. vol. 42. Almqvist & Wiksell.

Schepens, Paula. (2006). Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma rokasgrāmata: (administrācijas organizācija autoriem un autoru darbu izmantotājiem). Rīga: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Švītiņa, Laura. (2021). Latvijas Mūziķu biedrība (1922–1939): darbības profils un koncertakcija “Mūziķu diena.” Mūzikas akadēmijas raksti, XVIII. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.

Veikša, Ingrīda. (2010). Autortiesību un blakustiesību ieguves un izmantošanas problēmas raidorganizāciju darbībā Eiropas apraides zonā. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte.

Published

24.01.2024

How to Cite

ORGANIZATION LATVIJAS SKAŅRAŽU KOPA (1923–1939) AND COPYRIGHT PROTECTION. (2024). Mūzikas akadēmijas Raksti, 20, 47-79. https://doi.org/10.0000/6hf16t16