LATVIAN TENORS IN GERMANY IN THE 1920 s AND 1930s AND THE “TENOR CRISIS” IN THE LATVIAN NATIONAL OPERA

Authors

DOI:

https://doi.org/10.0000/ydksyg09

Keywords:

Wehtra, Priednieks-Cavara, Wittin, “tenor crisis”, opera, Latvian tenors, interwar period

Abstract

For various reasons, some of the best Latvian tenors of the 1920s and 1930s – Mariss Vētra (Maris Wehtra), Jānis Vītiņš (Ian Wittin) and Artūrs Priednieks-Kavara (Arthur Cavara) – built their professional careers in German and European opera houses, successfully integrating into the international opera industry of the time. The testimonies of their careers can be found in archives, correspondence and autobio-graphical prose and letters by Mariss Vētra, one of the most fruitful and gifted documentary writers of that period. His letters from Germany have been extensively published in the Latvian interwar press. All these sources serve to reconstruct the creative paths of three Latvian tenors outside their homeland, simultaneously proving
the fact that the widely discussed “tenor crisis” in the Latvian National opera actually was a myth based on management and communication failures at the top administrative level of the only opera house in the newly founded state.

Supporting Agencies
National Research Program Latvian Culture – a Resource for the Development of the Country administrated by the Latvian Scientific Council and financially supported by the project CARD (Culture Capital as a Resource for Sustainable Development of Latvia/CARD; Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003), sub-project Music Culture in Latvia in the 1920s and 1930s, and the second half: overlooked processes, issues, problems implemented by Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Vētra, Mariss. Lūgums Latvijas Kultūras fonda domei 16.05.1923. LVVA 1632-3-810-148A.

Jānis Vītiņš [avīžu izgriezumi]. A. Birnsona kolekcija RTMM 133507, R33/1.

Artūrs Priednieks-Kavara [avīžu izgriezumi]. A. Birnsona kolekcija. RTMM 133504 A. Birn. R30/1.

Reklāmas lapa. “Maris Wehtra Erster Tenor der Lettischen National Opera in Riga”. [ 1930-1940.], RTMM p29755/130, Biez. Kr. I Lf 8/130.

Kadri no Karla Frēliha filmas “Pavasara pasaka”, M.Vet. F 2/35, 2/36 , 2/37 (ar Klāru Fuksu), 2/40 (ar Livio Pavanelli), RTMM 289459, 289460, 289457, 289456. Portrets. Operdziedātājs JĀNIS VĪTIŅŠ, tuvplānā, profilā, gaišā platmalē. [1930.gadu sākums]. Foto: nezināms. Uz attēla J.Vītiņa autogrāfs un veltījums Teātra muzejam, Rīgā, 1932.gada 21.jūlijā. RMM, Inv. nr. 42706, .Vīti. F 1/28.

Progr. Jāņa Vītiņa, Artūra Priednieka-Kavarras un Marisa Vētras koncerts Melngalvju zālē, pie klav. Lūcija Garūta, 24.04.1937., 2 lp.; RMM, Inv. nr. 448595, J.Vīti. I 2/12.

Artūrs Priednieks-Kavara. Kopija no skaņuplates (digitalizēts saturs) Artur Cavara in Opera and Song by Verdi, RMM, 6-6314 A-B.

Jānis Vītiņš. PARLOPHON plate (digitalizēts saturs)

Ak, jūs atmiņas (J. Mediņš), 16505-I, CRL LINDSTROM. A.G. GERMANY, Inv. NR. 425013, šifrs. J.Viti. Spl. 1/627

Meitenes sirsniņa iz Op. “Rigoletto” (Verdi). 16505-II, CRL LINDSTROM. A.G. GERMANY, Inv. NR. 425013, šifrs. J.Viti. Spl. 1/627

Plate (digitalizēts saturs), Inv.nr.425014, šifrs. J.Viti. Spl. 1/628.

Čuči, mana līgaviņa (tautas dziesma) (1. puse)

Ir viens vakars (Jānis Mediņš) (2.puse)

Plate (digitalizēts saturs), Inv.nr. 42015, šifrs J. Viti. Spl. 1/629

Mājās eju (tautas dziesma) (1. puse)

Pūt, vējiņi (tautas dziesma) (2. puse).

Grupas portrets –Jānis Vītiņš, Arturs Priednieks-Kavara, Mariss Vētra (fotogŗafijas kopija), LNB, Astrīdas Aļķes fonds, RXA335,209 “ Mariss Vētra Latvijas Nacionālajā operā” 5. lp. (svītrkods: 0321054515).

[Bez autora, Bez nosaukuma] Latvijas Sargs, 14.10.1922. (publ. Vētra 2013: 16)

[Bez autora.] Māksla. Students, Nr. 199., 05.05.1933.

Brusubārda, Ernests. Pret mākslinieku dezertēšanu. Jaunākās ziņas, 23.09.1930. (publ. Vētra: 186)

Cīrulis, Jānis. Latviešu tenori ārzemēs. Latvis, 25.01.1930.

Dzērve, E. Nacionālā opera Jauna gada gaitās. Universitas, 15.01.1934.

E.V., Tenors Jānis Vītiņš titullomā jaunas, ievērojamas vācu operas pirmizrādē (Vēstule no Vācijas). Mūzikas Apskats, 01.04.1935.

Gruzna, Pāvils. Hronika. Mūzika un tēlotāja mākslas. Domas, Nr. 2, 01.02.1924.

Jurēvičs, Vidvuds. Par Priednieka koncertu. Pirmdiena, 10.11.1930.

Lesiņš, Knuts. Sezonas mūzikāla bilance Nacionālā operā. Mūzikas Apskats, Nr. 8., 01.06.1934.

Lesiņš, Knuts. Mariss Vētra savā pirmajā skaņu filmā. Mūzikas Apskats, Nr.6. 01.04.1934.

Mazvērsīte, Daiga. Aizmirstībā dusošais tenors, Ievas Stāsti, Nr. 14, 2018.

Mednis, E. Pēdējā Brīdī. nr. 143, 03.06.1930.

Miķelsons, Kārlis. Kā mūsu ievērojamais dziedonis Mariss Vētra top par filmzvaigzni. Pēdējā Brīdī, 30.01.–02.02.1934

Pētersone, Ilze. Pēdējā ārija – pirms nāvessoda Krievijas cietumā. Latvijas Avīze, 28.07.2018. https://www.la.lv/pedeja-arija-pirms-navessoda-krievijas-cietuma (skatīts 22.05.2022.).

Pļaukošanās starp dziedoni Marisu Vētru un “galma” kritiķi Brusubārdu. Pēdējā Brīdī, 24.10.1930.

Ramats, Eduards. Apskats. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 01.02.1928.

Sudrabkalns, Jānis. Liepājas opera. Latvijas Vēstnesis, Nr. 235, 18.10.2022.

Vētra, Mariss. Nacionālās operas dziedoņu beztiesiskais stāvoklis. Pēdējā brīdī, 15.02.1929. (publ. Vētra:114)

Vētra, Mariss. Četri latvju tenori Berlīnē atceras Nacionālo operu Latvijā. Pēdējā brīdī, 11.02.1930. (publ. Vētra: 157)

Vētra, Mariss. Trīs latvieši – “C” tenori – Berlīnē. Pēdējā Brīdī, 27.08.1932. (publ. Vētra: 258–260)

Vītoliņš, Jēkabs. Opera un koncerti. Mūzikas Apskats, Nr. 2., 01.12.1932.

Zālītis, Jānis. Mēs – un mūsu mākslinieki. Jaunākās ziņas, 31.05.1934.

Žentiņš, Žanis. No Eiropas operu skatuvēm līdz brāļu kapiem Katskiļos. Laiks, 23.07.1980

Fūrmane, Lolita. (2000) Četri vēstures loki teātrī. In: Latvijas Nacionālā opera. Rīga: Jumava.

Kaktiņš, Ādolfs (1991). Dzīves opera. Atmiņu tēlojumi. Rīga: Liesma.

Liepiņš, Oļģerts (1982). Tālos atspulgos. Mana mūža atmiņas. Toronto.

Lipša, Ineta (2002). Rīga bohēmas varā. Rīga: Priedaines.

Mazvērsīte, Daiga. Jānis Vītiņš. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/110785-Jānis-Vītiņš (skatīts 15..06.2022.).

Vētra, Mariss (2013). Atbalsis. Raksti un vēstules Eiropā 1924–1946. [sast. un kom. Agris Redovičs]. Rīga: Mansards.

Vētra Mariss (1992) Mans Baltais nams. Rīga: Teātra anekdotes.

Vētra, Mariss (1993). Sestā kolonna. Rīga: Liesma.

Zelmenis, Gints. Artūrs Priednieks-Kavara. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/104178-Arturs-Priednieks-Kavara (skatīts. 22.05.2022.).

Zelmenis Gints. Mariss Vētra. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/62370-Mariss-Vētra (skatīts 15.06.2022.).

Published

24.01.2024

How to Cite

LATVIAN TENORS IN GERMANY IN THE 1920 s AND 1930s AND THE “TENOR CRISIS” IN THE LATVIAN NATIONAL OPERA. (2024). Mūzikas akadēmijas Raksti, 20, 81-107. https://doi.org/10.0000/ydksyg09