THE PRESENCE OF THE TERM SCHLAGER IN LATVIAN PRESS OF THE 1920S AND 1930S: A FOCUS ON NEWSPAPER COVERAGE IN PĒDĒJĀ BRĪDĪ (1926–1936) AND PUBLISHED RIGA RADIOPHONE PROGRAMMES (1926–1940)

Authors

  • Alberts Rokpelnis

DOI:

https://doi.org/10.0000/5cf8d603

Keywords:

schlager in press, popular music, Riga Radiophone, music industry

Abstract

The press is a medium that actively documents all processes in a society. The press is a platform where new terms and notions are launched into everyday language. The aim of this article is to analyse the presence of the term schlager in Latvian press, identifying the music and extra-musical contexts implied in the mentioning this term. The case studies used for this publication come from the newspaper Pēdējā Brīdī and the published Riga Radiophone programmes. The publications from other newspapers and magazines are used in order to show the activities related to it by the distributors of operetta and film music.

Supporting Agencies
National Research Program Latvian Culture – a Resource for the Development of the Country administrated by the Latvian Scientific Council and financially supported by the project CARD (Culture Capital as a Resource for Sustainable Development of Latvia/CARD; Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003), sub-project Music Culture in Latvia in the 1920s and 1930s, and the second half: overlooked processes, issues, problems implemented by Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Žurnāls Latvijas Radiofons, LNA LVVA 3724. f., 1. apr., 361. l.

Literatūras un vispārējās nodaļas darbinieku sēžu protokoli par programmas apstiprināšanu, aktieru apstiprināšanu radiolugās u.c. ) 1937 – 1940), LNA LVVA 5397. f., 1. apr., 8. l.

Izglītības ministrijas fonds. „Intīmā operete”. Statūti, sarakste par darbības uzsākšanu, 1932. g., LNA LVVA 1632. f., 2. apr., 872. l.

Auziņš, A. Rigas radiofona četri gadi. Radioamatieris, 1929, Nr. 2, 52.

Benackis, Ralfs. Skaņu filmas. Rakstniecības un Teātra Avīze, 01.01.1930., 13.

Bērziņš, Rūdolfs. Priednieks un Cīrulis. Pēdējā Brīdī, 10.03.1935., 1.

Brusubārda, E. Gramofons un mūzikas māksla. Jaunākās Ziņas, 20.09.1930., 5.

Cirulis, J.. Artura Priednieka-Kavaras koncertā. Pēdējā Brīdī, 01.03.1935., 15.

Cirulis, J. Priednieks-Kavara nav mierā ar kritiku! Pēdējā Brīdī, 03.03.1935., 3.

Cīrulis, J. Priednieks, šlāgeri, kritika un kāda anketa. Pēdējā Brīdī, 07.03.1935., 6.

Cīrulis, J. Gluži veltīga varonība. Pēdējā Brīdī, 10.03.1935., 5.

Cīrulis, J. Lajs un muzika. Pēdējā Brīdī, 13.03.1935., 8.

Dārziņš, Volfgangs. Vērtibu pārvērtēšana radiofona mūzika. Rīts, 16.12.1934., 3.

E. R. Karogotā un dziesmotā Jelgavā. Pēdējā Brīdī, 08.08.1933., 6.

Egi. Kad kafejnīcu apmeklētāji pieprasa “schlagerus”.... Pēdējā Brīdī, 19.12.1935., 3.

Elegantā Rīga. Aizkulises, 30.10.1930., 8.

Grieze, R. Baigi brīži uz „R 101”. Pēdējā Brīdī, 08.10.1930., 3.

Graubiņš, J. Operešu sērga. Latvis, 21.06.1934., 6.

Gruzna, Pāvils. Hronika. Mūzikas un dziesmu fronte. Domas, 1929, Nr. 2, 155–157.

Günther, Richard Otto. Gräfin Mariza. Rigasche Rundschau, 08.01.1926, 5.

Hallo,, Latvija (Radiofona programma), 1936, Nr. 365.

Homocord-Electro. Pēdējā Brīdī, 30.03.1930., 3.

Īsās ziņas. Pēdējā Brīdī, 13.12.1931., 10.

J. V. [Jēkabs Vītoliņš]. Ko mūsu radiofons sniedz saviem klausītājiem mūzikā un citos raidījumos? Mūzikas Apskats, 1935, Nr. 06–07, 178.

Jurēvičs, Vidvuds. Nacionālās operas jaunuzvedumi. Daugava, 1929, Nr. 6, 759.

Jurēvičs, Vidvuds. Mūsu radiofons un mūzika. Mūzikas Apskats, 1932, Nr. 2, 41.

K. Vakars Vīnes izpriecas vietās Pēdējā Brīdī, 11.08.1928., 2.

Kalējs, Eduards. Brīnumlietas Rīgas radiofonā. Filma un Teātris, 1933, Nr. 12, 225.

Kalējs, Eduards. Brīnumlietas Rīgas radiofonā. Filma un Teātris, 1933, Nr. 13, 245.

Kapitol. Mana sirds – džezbends. Pēdējā Brīdī, 11.12.1928., 5.

Kino „Astorija”. Pēdējā Brīdī, 13.12.1931., 10.

Kino Forums. Viktorija un viņas huzārs. Pēdējā Brīdī, 20.11.1931., 2.

Kino hronika. Pēdējā Brīdī, 03.07.1929., 6.

Kino hronika. “Renesanss”. Pēdējā Brīdī, 29.11.1929., 6.

Kino Metropols. Div’ sārtas rozes. Pēdējā Brīdī, 27.11.1928., 4.

Ko Rīgā runā. Pēdējā Brīdī, 25.12.1930., 8.

Ko Rīgā runā. Pēdējā Brīdī, 22.05.1931., 2.

Ko Rumba čalo... Pēdējā Brīdī, 28.05.193.1, 5.

Krieviņš, Voldemars. Kamdēļ Latvju operete spiesta pārtraukt darbu. Latvijas Sargs, 04.05.1924., 5.

L. S. Sports. Pēdējā Brīdī, 11.01.1933., 6.

Laja balss Priednieka-Cīruļa polemikas lietā. Pēdējā Brīdī, 08.03.1935., 6.

Lēmanis, Indriķis. Radiofona 15 gadus pārskatot. Radio Vilnis (LPSR Radiofona Programma), 27.10.1940., 4.

Lesiņš, K. Daži grūti jautājumi. Vai mums ir vajadzīgi šlāgeru komponisti un sava deju mūzika? Mūzikas Apskats, 1935, Nr. 5, 141–145.

Līcīte, Paula. Apkarojamas parādības muzikalā audzināšanā. Mūzika, 1926, Nr. 5, 65–67.

Līcīte, Paula. Mūzika tagadnes sabiedrībā un skolā. Burtnieks, 1928, Nr. 3, 220–235.

Līcīte, Paula. Vai vēlams sarīkot vieglas mūzikas konkursu? Tēvijas Sargs, 1938, Nr. 14, 15.

“Lido” – Jūrmalas lepnums. Pēdējā Brīdī, 05.07.1931., 6.

Lielie sīkumi. Tēvijas Sargs, 1938, Nr. 13, 15.

Liepiņš, Oļģerts. Vietējā un ārzemnieku rakstnieka saruna. Pēdējā Brīdī, 19.07.1929., 6.

Mariss Vētra aizbrauc no Latvijas uz visiem laikiem. Pēdējā Brīdī, 16.09.1931., 3.

Mākslas kronika. Pēdējā Brīdī, 10.01.1931., 6.

Mākslinieki Priednieka-Kavaras un Cīruļa lietā. Pēdējā Brīdī, 07.03.1935., 6.

Miervaldis, K. Priednieks-Kavara dzied Ufas skaņu filmā. Pēdējā Brīdī, 09.03.1930., 10.

Münchhausen Börries von. Volkslied, Gassenhauer, Schlager. Rigasche Rundschau (Beilage). 12.07.1924., 13.

Odeon Parlopfon Beka. Pēdējā Brīdī, 26.01.1930,. 9.

Palladium Pēdējā Brīdī, 14.07.1928., 7.

Palladium. Madame X. Pēdējā Brīdī, 16.02.1929., 2.

Padziedāsim jautras dziesmas. Pēdējā Brīdī, 08.06.1930., 6.

Paucītis, Kārlis. Kas ir džezbends? Mūzika, 1926, Nr. 3, 6.–7.

Paucītis, Kārlis. Radiofona nozīme mūzikas popularizēšanā. Mūzika, 1926a, Nr. 5, 70.

Poruks, Jēkabs. Vai mums ir latviskas skaņuplates? Jaunākās Ziņas, 01.06.1934., 4.

Puķe, Voldemārs. Māksla. Krievu operete. Latvijas Sargs, 28.09.1920., 3.

Rīgas Radiofona Programma, 1927, Nr. 18; 27; 31; 39.

Rīgas Radiofona Programma, 1928, Nr. 6.

Rīgas Radiofona Programma, 1929, Nr. 42; 47; 49.

Rīgas Radiofona Programma, 1930, Nr. 15; 42; 43; 45.

Rīgas Radiofona Programma, 1933, Nr. 195; 204.

Rīgas Radiofona Programma, 1934, Nr. 223.

Rīgas Radiofona Programma, 1935, Nr. 267.

Rozītis, Jūlijs. Vairāk klusuma. Pārmērības radio lietošanā. Brīvā Zeme, 21.12.1936., 7.

Rudzītis, Helmars. Berlīnes operu un teātru izrādēs, Pēdējā Brīdī, 17.11.1928., 2.

Saulītis. K. Vadošie principi radiofona programmu sastādot. Rīgas Radiofona Programma, 1930, Nr. 52, 3.

Seditiofus. Sarkanās dzirnavas. Pēdējā Brīdī, 06.08.1930., 2.

Slavenais Syd Fox viesojas “Alhambrā”. Pēdējā Brīdī, 08.03.1931., 5.

Splendid-Palace. Sirds melodija. Pēdējā Brīdī, 25.02.1930., 2.

Sproģis. Jūlijs. Mūziku pārraidošie instrumenti mūzikas popularizēšanas darbā. Ārpusskolas Izglītība, 1928, Nr. 1, 40–41.

Sūna, Edgars. Kino. Latvijas Kareivja Literāriskais Pielikums, 23.03.1924., 6.

Šokoladio. Kiprs Petrausks ieradies Rīgā – ne kā dziedonis, bet kā... Pēdējā Brīdī, 06.08.1932., 1.–2

Vācu drāma. Pēdēja Brīdī, 25.10.1929., 4.

Vētra. Mariss. Mākslas hronika. Lehāra pēdējā operete “Smaidu Zeme”. Pēdējā Brīdī, 31.01.1930., 6.

Vītoliņš, J. Mūzika un mašīna. Burtnieks, 1928, Nr. 3, 236–240.

Vītoliņš, Jēkabs. Vēstule no Vīnes. Daugava, 1929, Nr. 6, 759–763.

Vītoliņš, J. Latvju mūzika gramofonu platēs I. Jaunākās Ziņas, 21.02.1931., 7.

Zālītis, Jānis. Intīmā operete – studija jaunajiem. Jaunākās Ziņas, 04.04.1932., 6.

Ziediņš, Jūlijs Māksla. Latvju operetes atklāšana. Latvijas Sargs, Nr. 5, 09.01.1923., 3.

Ziemeļniece, V. Jānis Janiņš. Pēdējā Brīdī, 04.01.1931., 6.

Zīlnieks, Juris. Pieskaņas. Kāda mūzika sagādā atpūtu? Brīvā Zeme, 07.04.1938., 3.

Benjamins, Valters (2005). Mākslasdarbs tā tehniskās reproducējamības laikmetā. Iluminācijas. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs.

Bērtiņš, Atis Gunivaldis (2015). Latviešu skaņuplašu vēsture. 1. daļa. Rīga: Vesta–LK.

Bērziņš, Valdis (2003). (red.) 20. gadsimta Latvijas vēsture. II daļa. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds.

Briede-Bulāvinova, Vija (1987). Latviešu operteātris. Rīga: Zinātne.

Czerny, Peter. Hofmann, Heiz P. (1968). Der Schlager: ein Panorama der leichten Musik, Band 1. Berlin: Lied der Zeit.

Dimants, A. Neatkarīgie (bezpartejiskie) laikraksti. Latvijas republikas prese, 1918–1940. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.

Eglītis, Anšlavs (1972). Lielais mēmais. Bruklina: Grāmatu Draugs

Gronow, Pekka. Englund, Björn (2007). Inventing Recorded Music: The Recorded Repertoire in Scandinavia 1899–1925. Popular Music, 26, no. 2, pp. 281–304. http://www.jstor.org/stable/4500318. (skat. 27.05.2022)

Krolls, Otto (1962). Karalis gaida. Čikāga: Krolla Kultūras birojs.

Kruks, Sergejs (2001). Hallo, šeit Rīga – Radiofons!. Latvijas Arhīvi, Nr. 2, Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 45–73.

Krūklītis, Kārlis (1984). Tā tas bija toreiz : atceres un pārdomas. 2. izdevums. East Lansing: Gauja.

Latviešu konversācijas vārdnīca (1938). Red. A. Švābe, 17. sējums Rīga: A. Gulbis.

Lesiņš, Knuts (1939). Problēmas un sejas latviešu mūzikā. Rīga: A. Gulbja apgāds.

Liepa, Dite (2011). Latvijas preses valoda. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.

Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945.(2011). Sast. A. Klotiņš. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011.

Pērkone, Inga (2008). Kino Latvijā, 1920–1940. Rīga : Zinātne.

Rokpelnis, Alberts (2020). Šlāgera jēdziens laikrakstā Rigasche Rundschau (1919–1939). Mūzikas akadēmijas raksti, XVII, 2020, 105–134.

Rokpelnis, Alberts (2021). Latvijas komponistu nošu izdevumi balsij un klavierēm 20. gs. 20.–30. gados: modes deju žanri, komponisti un šlāgeru izdevēji. Mūzikas akadēmijas raksti, XVIII, 2021, 75.–96

Scott, Derek B. (2019). German Operetta on Broadway and the West End, 1900–1940. Cambridge: Cambridge University Press.

Schröder, Heribert (1990). Tanz und Unterhaltungsmusik in Deutschland 1918–1933. Bonn: Orpheus Verlag und Buchhandel.

Skudra, Ojārs. Dreijere, Vita. Zelče, Vita (2010). Vēsture, preses diskursi un identitātes. Latvijas preses vēsture: diskursi un identitātes. Rīga: LU SZF, 2010.

Skujenieks, Marģers (1938). (red.) Latvijas kultūras statistika: 1918–1937. g. Rīga: Valsts Statistiskā pārvalde.

Šilde, Arnolds (1976). Latvijas vēsture 1914 –1940. Stokholma: Daugava.

Tschmuck, Peter (2014). Music industry. Oxford Groove online. https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002262804 (skat. 10.05.2022.).

Vāvere, Klāss (2022). Šlāgermūzika. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/3339-šlāgermūzika (skat. 24.07.2022.)

Veitners, Indriķis (2018). Latvijas džeza vēsture 1922–1940. Rīga: Musica Baltica.

Wierzbicki, James (2009). Film Music. A History. New York: Routledge

Williamson, John. Cloonan, Martin (2007). Rethinking the Music Industry. Popular Music, Vol. 26, No. 2, pp. 305–322; Published by: Cambridge University Press Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4500319 (skat. 27.05.2022.)

Wölfer, Jürgen (2000). Das grosse Lexikon der Unterhaltungsmusik: die populäre Musik vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart - vom Wiener Walzer bis zu Swing, Latin Music und Easy Listening. Berlin: Lexikon Imprint.

Zīberte–Ijaba, Terēze (2015). Simfoniskais orķestris kā mūzikas institūcija Rīgā no 1918. līdz 1940. gadam. Promocijas darbs. Rīga: JVLMA.

Published

24.01.2024

How to Cite

THE PRESENCE OF THE TERM SCHLAGER IN LATVIAN PRESS OF THE 1920S AND 1930S: A FOCUS ON NEWSPAPER COVERAGE IN PĒDĒJĀ BRĪDĪ (1926–1936) AND PUBLISHED RIGA RADIOPHONE PROGRAMMES (1926–1940). (2024). Mūzikas akadēmijas Raksti, 20, 109-142. https://doi.org/10.0000/5cf8d603