VALENTĪNS UTKINS IN THE MUSIC HISTORY OF LATVIA: BIOGRAPHICAL, PEDAGOGICAL AND CREATIVE HERITAGE

Authors

  • Marina Vidmonte

DOI:

https://doi.org/10.0000/1f6gdj47

Keywords:

Valentīns Utkins, biography, teaching, periodization of creative work, compositions

Abstract

The aim of this article is to contextualize the personality of composer, pianist and pedagogue Valentīns Utkins (1904–1995) in the music history of Latvia. The impulse of this research came from a deep personal interest as the author is also a musician and the
granddaughter of Valentīns Utkins.
The research was carried out through collecting the information from the State History Archive of the National Archive of Latvia (LVVA), the National Archive of Latvia (LVA), the National Library of Latvia, the library of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, the Museum of Literature and Music, the private archives of Valentīns Utkins and the author. Besides, an analysis of the information found in press and literature sources was provided. The article tackles the personality of Valentīns Utkins, including his biography (with many facts that have been revealed for the first time), his teaching and composing activities as well as the periodization and characterization of his scores.

Supporting Agencies
National Research Program Latvian Culture – a Resource for the Development of the Country administrated by the Latvian Scientific Council and financially supported by the project CARD (Culture Capital as a Resource for Sustainable Development of Latvia/CARD; Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003), sub-project Music Culture in Latvia in the 1920s and 1930s, and the second half: overlooked processes, issues, problems implemented by Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Marijas Utkinas pase. 2996. fonds, 19. apraksts, 4235. lieta.

Atbrīvoto darbinieku personīgās lietas “S–Z” 3. sēj. 1986. g. 472. fonds, 2p. apraksts, 145. lieta.

Darbvedība. Komponistu savienības biedru saraksts. 423. fonds, 4. apraksts, 1. lieta.

LPKS jaunrades sanāksmes protokoli 1948. gads. 423. fonds, 1. apraksts, 35. lieta.

Latvijas Konservatorija. Studentu sekmju žurnāls 1938./39. m. g. 1655. fonds, 1. apraksts, 1451. lieta.

Latvijas Konservatorija. Sekmju žurnāls 1936./37. m. g. 1655. fonds, 1. apraksts, 1450. lieta.

Graubiņš, Jēkabs. Dienasgrāmata Mana laika sejas: 3. grāmata no 1956. gada 14. decembra līdz 1957. gada 2. jūlijam. RMM 835084.

Vēstule. Valentīns Utkins – Jāzepam Vītolam. Rīga, 1941. gada 4. oktobris. RMM 214711.

Valentīna Utkina skaņdarbu manuskripti. LNB RXA – 163, šifri 347, 349, 351, 353, 355; – 307, šifrs 142.

Valentīna Utkina skaņdarbu manuskripti. LNB ML, šifri N2/25146, N2007–3/50, N2007–3/51.

Valentīna Utkina skaņdarbu manuskripti. JVLMA BN, L–2895, L–5909, L–5910, L–5911, L–7856, L–8048, L–8049, L–8081, L–9496, L–11375.

Marija Utkina (b. g.). Marijas Utkinas biogrāfija. Mašīnraksts ar rokraksta papildinājumiem.

Valentīna Utkina diploma tulkojums (1973). Valentīna Utkina Latvijas Konservatorijas diploms nr. 183, tulkojums. Mašīnraksts. Jūrmala, 1973. gada 27. jūnijs.

Valentīna Utkina nepublicētie skaņdarbu manuskripti.

Kaijaks (2020a) = Jānis Kaijaks (2020). Tiešsaistes intervija, 24.10.2020.

Dambis (2020) = Pauls Dambis (2020). Telefonintervija, 12.12.2020.

Arne (2021) = Ilze Arne (2021). Telefonintervija, 03.03.2021.

Vasks (2021) = Pēteris Vasks (2021). Telefonintervija, 23.01.2021.

Miršanas apliecība (a) = Vladimira Utkina miršanas apliecība, izsniegta 12.09.1994.

Miršanas apliecība (b) = Valentīna Utkina miršanas apliecība, izsniegta 20.03.1995.

Vidmonte = Irinas Vidmontes nepublicētā biogrāfija.

Briede, Vija. Ardievas vijolei. Karogs, 1982, Nr. 3, 176–178.

Burve, Anna Marta. Viņš lidoja! Mūzikas Saule, 2019, Nr. 4, 36–40.

Grāvītis, Oļģerts. P. Plakida pirmajā autorkoncertā. Literatūra un Māksla, 24.04.1976., 13.

Grīnfelds, Nilss. Mūsu jubilāri. Literatūra un Māksla, 20.07.1974., 12.

Jumis, V. Simfonijas pirmatskaņojums. Cīņa, 05.10.1947., 4.

Latvijas Padomju Komponistu savienībā. Literatūra un Māksla, 13.07.1952., 4.

Sveicam. Valentīnam Utkinam – 80. Literatūra un Māksla, 13.07.1984., 6.

Sprūde, Viesturs. Nams, ko sarkanajai armijai dāvājusi “pateicīgā” latviešu tauta!” Kā notika atgriešanās Māmuļā. Latvijas Avīze, 26.08.2021., https://www.la.lv/1991-gada-26-augusta (skatīts 18.07.2022.).

Švarc, Lûdmila. Klûč k garmonii. Smena, 1976, Nr. 21, 28–30.

Zakāmennija, Inga. Vēstule, muzikants un viņa vijole. Liesma, 1984, 8, 21–22.

Zālīte, Milda. Latvijas Padomju Komponistu savienībā. Literatūra un Māksla, 24.10.1947., 5.

Kārkliņš, Ludvigs (1990). Simfoniskā mūzika Latvijā. Rīga: Liesma.

Klotiņš, Arnolds. (2018) Mūzika pēckara staļinismā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944–1953. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Krasinskaâ, Liâ (2018). Tak bylo... Ètûdy moej žizni. Sost. Aleksandr Malnač. Riga: D.V.I.N.A.

Latviešu komponisti un muzikologi (1989). Sast. Lolita Fūrmane. Rīga: Latvijas Komponistu savienība.

Mihaiļeca, Marina (b. g.). Valentīns Utkins. https://www.russkije.lv/lv/lib/read/vutkin.html (skatīts 20.07.2021.).

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja projekts virtuālā enciklopēdija 100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē. Vladimirs Utkins. http://www.ieverojamiemediki.lv/u/utkins-vladimirs/ (skatīts 10.08.2021.).

Pedagogičeskij terminologičeskij slovar’. Assistentura (assistentatura) stažirovka. https://rus-pedagogical-dict.slovaronline.com/233 (skatīts 19.10.2022.).

Pestova, Ludmila, Lejnieks, Jānis (2021). Sergejs Antonovs. Rīga: Neputns.

Tjuņina, Ērika (b. g.) Vladimirs Utkins. https://www.russkije.lv/lv/lib/read/utkinvladimir.html (skatīts 10.08.2021.).

Utkins, Valentīns, Krasinska, Lija (1951). Mūzikas elementārā teorija. Mācības līdzeklis mūzikas vidusskolām. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Utkin, Valentin, Krasinskaâ, Liâ (1965). Èlementarnaâ teoriâ muzyki. Moskva: Muzyka.

Vītoliņš, Jēkabs (red., 1957). Latviešu mūzikas chrestomatija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Published

24.01.2024

How to Cite

VALENTĪNS UTKINS IN THE MUSIC HISTORY OF LATVIA: BIOGRAPHICAL, PEDAGOGICAL AND CREATIVE HERITAGE. (2024). Mūzikas akadēmijas Raksti, 20, 143-175. https://doi.org/10.0000/1f6gdj47